امتیاز چیست ؟

با توجه به این که حجم عمده ساخت و ساز در منطقه 22 توسط تعاونیها صورت می پذیرد، که عمدتا تعاونیها خاص دولتی و تعاونیهای شخصی می باشد. معمولا اعضای تعاونیهای یاد شده در بازار اقدام به فروش یا واگذاری حق عضویت خود به شخص دیگر که خریدار می باشد می نماید ، که از آن به عنوان امتیاز نام میبرند.

به عبارت ساده تر یک عضو تعاونی حق عضویت خود و پولهای واریزی به تعاونی و مزایایی که تعاونی برای او به عنوان عضو خود در نظر گرفته را تحت عنوان امتیاز می فروشد و شخص خریدار پس از آن به جای فروشنده عضو تعاونی یا عضو پروژه محسوب می گردد.

 

برای سوالات بیشتر با شماره 09124025006 تماس حاصل فرمایید .